TASUTA TRANSPORT ALATES 50 EUR!
TASUTA TRANSPORT ALATES 50 EUR!

Privaatsuspoliitika

 1. Mida tähendab käesolev privaatsuspoliitika?

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi Privaatsuspoliitika) aitab mõista, milliseid andmeid me veebilehel www.BeUnique.eu (edaspidi Veebileht) kogume, miks me neid kogume ja mida nendega teeme. Kõik Veebilehe külastajad peavad selle Privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi lugema. Beunique.eu kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva privaatsuspoliitika tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

BeUnique.eu on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Leia veidi aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

2. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida BeUnique.eu kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Registreerunud kasutaja isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
- kontaktandmete (sh Sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie Veebilehel või mujal;
- Veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
- ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (BeUnique.eu võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid). 

3. Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid. Tegemist on andmetega, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie Veebilehel. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi ja toodete osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

4. Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente BeUnique.eu tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient BeUnique.eu-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta meie Veebilehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole. Kliendi paremaks teenindamiseks võib BeUnique.eu avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab BeUnique.eu-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.

E-kaubanduse eesmärkidel säilitab BeUnique.eu kliendi isikuandmeid 5 (viis) aastat alates kliendi viimasest ostust meie Veebilehel. Otseturunduse eesmärkidel töödeldakse kliendi isikuandmeid 5 (viis) aastat alates viimasest aktiivsest toimingust BeUnique.eu Veebilehel (veebilehega liitumisest, registreerumisest ja (või) teistest tegevustest veebilehel). Andmeid, mida BeUnique.eu on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab BeUnique.eu õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

5. Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha, muuta ja täiendada meie Veebilehel „Minu konto“ alas.

6. Isikuandmete kaitse

BeUnique.eu rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

7. Turvalisus

Kõik BeUnique.eu Veebilehe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

8. Küpsised

Küpsised on tähti ja numbreid sisaldavad väikesed tekstifailid, mis sisestatakse isiku arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised sisestatakse, kui isik külastab veebilehte, mis kasutab küpsiseid ja neid kasutades saab jälgida näitakes milliseid lehekülgi on isik külastanud. Küpsised aitavad jätkata sealt, kus isik pooleli jäi ning nad mäletavad  eelistusi (nt. keele seadeid).

Kui sisestame küpsiseid, teavitatakse Sind küpsiste kasutamisest ja kasutamise eesmärgist. Enne kui küpsised sisestatakse Sinu seadmele, palume Sinu nõusolekut. Kuid funktsionaalsuse ja seadistuste tagamiseks vajalikke küpsiseid saab kasutada ilma Sinu nõusolekuta.

Kasutame isikupärastatud küpsised - kasutavad teavet sisukorra sorteerimiseks, kuvavad Sinu jaoks asjakohast sisu. Kasutame oma veebilehel ka kolmandate osapoolte küpsiseid, s.t. küpsiseid, mille haldajad pole meie. Neid küpsiseid kogume eesmärgiga saada statistilist infot veebilehe kasutamise kohta ja Sinu huvidele vastava reklaami kuvamiseks.

Brauseri seadete muutmisega saab alati oma arvutis küpsiseid kustutada või keelata. Brauseri seadete asukoht sõltub sellest, millist brauserit isik kasutab. Pidage meeles, et kui Sa seda teed, on palju funktsioone ja teenuseid internetis, mida Sa ei saa enam kasutada.

Kõik brauserid võimaldavad Sul kustutada oma küpsised koos või eraldi. Kuidas seda teha sõltub sellest, millist brauserit kasutad. Ära unusta, et kui kasutad rohkem kui ühte brauserit, kustuta küpsised neist kõigist.

9. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebilehte kasutama asudes või kasutajaks registreerides olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. BeUnique.eu jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki Kliente, kuid annab oma parima, et hoida privaatsuspoliitika ajakohase ja Kliendile kättesaadavana Veebilehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Seine OÜ. 

Kliendil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

10. Kontaktandmed

Kui Teil tekib küsimusi seoses käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustega, palume võtta meiega ühendust allpool äratoodud aadressil:
Ettevõtte nimi: Seine OÜ 
Ettevõtte registrikood: 12798701
Juriidiline aadress: Sepa 15c, Tartu 50113, Eesti
E-post info@BeUnique.eu 

Viimane Privaatsuspoliitika uuendus on tehtud 25. mail 2018.