TASUTA TRANSPORT ALATES 50 EUR!
TASUTA TRANSPORT ALATES 50 EUR!

Müügitingimused

 1. Üldtingimused

  1. Müügitingimused kehtivad Beunique.eu veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Seine OÜ (edaspidi Beunique.eu) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
  2. Beunique.eu kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
  3. Beunique.eu jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Beunique.ee veebilehel.
 2. Müügilepingu jõustumine

  1. Beunique.eu müüb ja Klient ostab e-poes pakutavaid tooteid.
  2. Beunique.eu ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Seine OÜ arvelduskontole.
  3. Beunique.eu veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.
 3. Hinnad

  1. Kõik Beunique.eu veebipoes olevad hinnad on Eurodes.
  2. Beunique.eu jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
 4. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

  1. Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: pangalingiga, krediitkaardiga või PayPaliga. Klient maksab 100% tellimuse summast tellimuse kinnitamiseks.
  2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.
 5. Kohaletoimetamine

  1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Beunique.eu tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
  2. Beunique.eu veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.
  3. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Beunique.ee´d koheselt enne kauba kohaletoomist.
  4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Beunique.eu ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
  5. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.
 6. Tagastamisõigus

  1. Vastavalt võlaõigusseaduse §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
  2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
  3. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
  4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@beunique.eu 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
  5. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamis kulud.
 7. Pretensioonide esitamise kord

  1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
  2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Beunique.eu-d probleemist e-posti aadressil info@beunique.eu ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.
  3. Beunique.eu ei vastuta:
   • Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
   • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
   • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.
 8. Vastutus ja vääramatud jõud

  1. Beunique.eu vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Beunique.eu ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
  2. Beunique.eu ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Beunique.eu ei saanud mõjutada ette näha.
 9. Isikuandmete kaitse ja turvalisus

  1. BeUnique.eu töötleb Kliendi andmeid Privaatsuspoliitika lehel toodud viisil, eesmärkidel ja õiguslikel alustel kooskõlas lepingute, õigusaktide (isikuandmete kaitse seadus, Euroopa andmekaitse üldmäärus jms) ning heade äritavadega.
  2. BeUnique.eu peab Kliendi privaatsust ja andmete kaitsmist väga oluliseks. BeUnique.eu kasutab andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke turvameetmeid.
  3. BeUnique.eu veebipoe lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.
  4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Klient personaalsete pangatunnuste turvalisuse.
  5. Veebipood saadab Kliendile uudiskirju ning pakkumisi Kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui Klient on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.
  6. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
  7. Beunique.eu veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Beunique.ee´le enda isikuandmete töötlemiseks.
  8. Beunique.eu kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.
 10. Andmete töötlemine ja turvalisus

  1. Kõik BeUnique.eu veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Teie nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
  2. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ka BeUnique.eu veebipoel puudub neile juurdepääs.
 11. Muud tingimused

  1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Beunique.eu-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.