BEZMAKSAS PIEGĀDE PAKOMĀTIEM, SĀKOT NO 50 EUR!
BEZMAKSAS PIEGĀDE PAKOMĀTIEM, SĀKOT NO 50 EUR!

Noteikumi un nosacījumi

  1. Vispārējie noteikumi

   1. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas uz BeUnique.eu tiešsaistes internetveikala klientu (turpmāk tekstā "Klientu") un uzņēmuma "Seine OÜ" (turpmāk tekstā "BeUnique.eu") pienākumiem un tiesībām, kas rodas, iepērkoties tiešsaistes internetveikalā www.BeUnique.eu.
   2. Šie noteikumi un nosacījumi, kā arī pienākumi un tiesības, kas izriet no Igaunijas tiesību aktiem, attiecas uz preču pirkšanu vai reģistrēšanos kā lietotājam tiešsaistes internetveikalā www.BeUnique.eu.
   3. BeUnique.eu ir tiesības mainīt šos noteikumus un nosacījumus, kā arī cenas. Par izmaiņām tiks paziņots BeUnique.eu tīmekļa vietnē.
  2. Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

   1. BeUnique.eu pārdod un Klients pērk preces, kas atrodamas tiešsaistes internetveikalā www.BeUnique.eu.
   2. Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek noslēgts starp Beunique.eu un Klientu pēc tam, kad saskaņā ar pasūtījumu un izrakstīto rēķinu maksājamā summa tiek iemaksāta uzņēmuma "Seine OÜ" bankas kontā.
   3. Veicot pasūtījumu un samaksājot par to Beunique.eu tiešsaistes internetveikalā, Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un nosacījumiem un tiem piekrīt.
  3. Cenas

   1. Visas cenas BeUnique.eu tiešsaistes internetveikalā ir norādītas eiro.
   2. BeUnique.eu ir tiesības cenas mainīt. Ja Klients ir veicis pasūtījumu pirms cenu maiņas, Klientam ir jāmaksā summa, kas ir norādīta rēķinā pasūtījuma veikšanas brīdī. Klientam nav tiesības uz kompensāciju cenu atšķirību dēļ.
  4. Pasūtījumi un to apmaksa

   1. Klients var izvēlēties sev piemērotu maksāšanas metodi, izvēloties starp bankas tiešsaistes maksājumu, kredītkarti vai PayPal. Klientam ir jāveic 100% priekšapmaksa no pasūtījuma summas, lai tas tiktu apstiprināts.
   2. Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu un pasūtījums tiek izpildīts nekavējoties pēc tam, kad Klients ir veicis 100% priekšapmaksu par pasūtījumu.
  5. Preču nosūtīšana un piegāde

   1. Pēc pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas (Klienta veiktās apmaksas) BeUnique.eu sagatavo pasūtījumu un nodod to saviem loģistikas partneriem sūtījuma piegādei.
   2. BeUnique.eu tīmekļa vietnē norādītais piegādes laiks stājas spēkā no brīža, kad ir saņemts Klienta maksājums.
   3. Klientam nekavējoties ir jāinformē BeUnique.eu pirms paciņas piegādes, ja ir nepieciešamas izmaiņas piegādes adresē vai piegādes laikā.
   4. Tas, cik lielā mērā ir iespējams izvairīties no piegādes aizkavēšanās un pārpratumiem piegādes laikā, ir atkarīgs no tā, cik precīzi Klients ir sniedzis informāciju, veicot pasūtījumu. BeUnique.eu nav atbildīgs par piegādes aizkavēšanos un pārpratumiem piegādes laikā, ja tie ir radušies tādēļ, ka Klients ir sniedzis neprecīzu informāciju.
   5. Visi produkti, kas piegādes laikā būs bojāti, Klientam tiks aizvietoti, izņemot gadījumus, ja bojāts ir tikai ārējais iepakojums. Ja produktus nav iespējams aizvietot, BeUnique.eu atmaksās Klientam par produktiem samaksāto naudu.
  6. Preču atgriešana

   1. Saskaņā ar Saistību likuma 56. panta 1. daļu Klientam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma 14 dienu laikā pēc produktu saņemšanas.
   2. Atpakaļsūtāmās preces nedrīkst būt lietotas, tām jābūt nebojātām un oriģinālajā iepakojumā.
   3. Atpakaļsūtīšanas izmaksas ir jāsedz Klientam, ja vien prece netiek sūtīta atpakaļ tādēļ, ka ir brāķis, vai tādēļ, ka tās atšķiras no pasūtītā.
   4. Lai preces nosūtītu atpakaļ, Klientam ir jānosūta iesniegums brīvā formā uz Beunique.eu pa e-pastu info@BeUnique.eu 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas. Iesniegumā jānorāda Klienta vārds, produktu nosaukums un rēķina vai pasūtījuma numurs. Nauda par atpakaļ atsūtītajām precēm tiks atmaksāta Klientam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienas pēc preču atpakaļsūtīšanas pieteikuma saņemšanas. Papildus naudas atmaksai par preci tiks atmaksāta arī piegādes maksa.
  7. Sūdzības

   1. Saskaņā ar Saistību likumu Klientam ir tiesības iesniegt sūdzību par jebkādu produkta neatbilstību pirkšanas-pārdošanas līgumam, kas atklājas divu gadu laikā pēc preču saņemšanas. Tiek pieņemts, ka jebkura neatbilstība, kas atklājas sešu mēnešu laikā pēc preču piegādes Klientam, ir pastāvējusi jau pirms produkta piegādes, ja vien šāds defekts vispār ir iespējams.
   2. Ja tiek atklāta kāda neatbilstība, Klientam ir jāinformē BeUnique.eu pa e-pastu info@BeUnique.eu un jānorāda sekojoša informācija: vārds, kontaktinformācija un produkta defektu apraksts. Iesniegums ir jāiesniedz 2 mēnešu laikā no brīža, kad tika atklāta neatbilstība.
   3. BeUnique.eu neuzņemas atbildību:
    • ja produkta bojājums ir radies Klienta vainas vai nolaidības dēļ;
    • ja neatbilstība ir radusies produkta neregulāras lietošanas dēļ;
    • par parasto produkta nolietošanos normālas lietošanas rezultātā.
  8. Atbildība un nepārvarama vara

   1. BeUnique.eu ir atbildīga par trešajai pusei nodarītajiem zaudējumiem, un Klients ir atbildīgs par trešajai pusei nodarītajiem zaudējumiem gadījumos, kas noteikti Igaunijas tiesību aktos.
   2. BeUnique.eu nav atbildīga par Klientam nodarītajiem zaudējumiem vai piegādes aizkavēšanos, ja zaudējumus vai aizkavēšanos ir radījuši apstākļi, kurus BeUnique.eu nevarēja ietekmēt vai paredzēt. 
  9. Personas datu aizsardzība un drošība

   1. Informācija un personas dati, kas savākti, apmeklējot BeUnique.eu tiešsaistes internetveikalu, un pasūtījumu apstrādes laikā, tiks saglabāti kā konfidenciāli; tie netiks nodoti trešajām pusēm.
   2. Šifrētā saziņa ar bankām preču apmaksas laikā nodrošina Klienta personiskās bankas informācijas drošību.
   3. Tiešsaistes internetveikals izmanto vienīgi tādus personas datus, ko Klients pats ir ievadījis (ieskaitot vārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pastu un bankas informāciju), lai varētu apstrādāt pasūtījumu un nosūtīt Klientam preces. Internetveikals nosūta personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam, lai tas varētu piegādāt preces.
   4. Internetveikals sūta ziņu lapas un piedāvājumus uz Klienta e-pasta adresi tikai tad, ja Klients ir izteicis vēlmi tos saņemt, ievadot savu e-pasta adresi tīmekļa vietnē un atzīmējot vēlēšanos saņemt tiešos e-pasta sūtījumus.
   5. Klients var atteikties no e-pasta piedāvājumu un ziņu lapu saņemšanas jebkurā laikā, paziņojot to mums pa e-pastu vai sekojot instrukcijām, kas atrodamas e-pasta vēstulē, kas satur piedāvājumu.
   6. Apmeklējot un lietojot BeUnique.eu tīmekļa vietni, Klients dod skaidru un nepārprotamu piekrišanu BeUnique.eu savu Klienta personas datu apstrādei.
  10. Datu apstrāde un drošība

   1. Visi personas dati, kas saņemti BeUnique.eu tiešsaistes internetveikala apmeklējuma un iepirkšanās laikā, tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju. Izņemot gadījumus, kad kurjeram ir jāzina jūsu vārds, telefona numurs un adrese, uz kurieni nogādāt sūtījumu, vai tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
   2. Šifrētais datu kanāls ar bankām nodrošina personas datu un bankas informācijas drošību, pat BeUnique.eu internetveikalam nav pieeju šiem datiem.
  11. Citi nosacījumi

   1. Domstarpības un strīdi, kas rodas, izpildot noteikumus un nosacījumus, tiek atrisināti, pusēm vienojoties sarunu ceļā. Klientam ir tiesības iesniegt prasījumu tiesā vai Patērētāju aizsardzības birojā, lai aizstāvētu savas tiesības, ja strīdu nav iespējams atrisināt, pusēm vienojoties sarunu ceļā. BeUnique.eu ir tiesības iesniegt prasījumu tiesā, lai aizstāvētu savas tiesības.